Autorizatii service

Autorizații și atestate

  • Atestat de tip „Bepentru executarea de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industrial, aeriene și subterane, la tensiune nominală de 0,4 kVeliberat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;
  • Autorizaţie pentru montare, instalare, reparare şi intrţinere, verificări tehnice în utilizare la aparate consumatoare de combustibil, cazane de apă caldă cu P ≤ 400 kW şi cazane de abur de joasă presiune cu debitul nominal Q≤ 0,6 t/h şi Pmax.abur ≤ 0,5 bar, eliberată de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;
  • Autorizaţie pentru activităţi de supraveghere tehnică în utilizare a instalaţiilor / echipamentelor ce intră sub incidenţa Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat aflate în dotarea sau folosinţa deţinătorului/utilizatorului, în conformitete cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR, eliberată de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;
  • Autorizaţie pentru verificarea (la deschidere- închidere) la dispozitive de siguranţă având Pmax ≤ 16 bar, Dn ≤ 150mm, eliberată de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;

Personal atestat si autorizat, care stă la baza autorizațiilor și atestatului de mai sus:

  • Electricieni autorizați de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
  • RSL – responsabil cu supravegherea lucrărilor
  • RVT – responsabil cu verificarea tehnică
  • RSVTI – responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
  • RADTI/P/A – Personal tehnic de specialite, responsabil cu avizarea documentației tehnice de instalare / preliminare de montare/instalare / de automatizare