Autorizatii executii

 • Autorizație de tip „EDI“ – destinată execuţiei, verificării şi reviziei instalaţiilor de utilizare a gazelor natural având regimul de presiune de lucru mai mică sau egală cu 6 bar – eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
 • Atestat de tip „Be“– pentru executarea de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industrial, aeriene și subterane, la tensiune nominală de 0,4 kV – eliberat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
 • Autorizație destinată instalării și întreținerii sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu execuția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră – eliberată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
 • Autorizație destinată instalării și întreținerii sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu – eliberată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
 • Autorizaţie pentru instalare şi montare aparate consumatoare de combustibil şi cazane de apă caldă cu P ≤ 400 kW – PT A1 – eliberată de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
 • Autorizaţie pentru instalare, reparare şi întreţinere, verificări tehnice în utilizare la cazane de apă caldă P ≤ 400 kW – PT C9 – eliberată de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
 • Autorizaţie pentru instalare, reparare cazane de apă caldă cu 400 kW < P ≤ 5000 kW – PT C9 – eliberată de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
 • Autorizaţie pentru instalare, montare cazane de abur şi cazane de apă fierbinte, cu pmax = 16 bar, Dmax = 10 to/h, Tmax = 400 ˚C, Qmax = 5 Gcal/h – eliberată de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
 • Autorizație pentru operatorul responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI – eliberată de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

Personal atestat si autorizat, care stă la baza autorizațiilor și atestatului de mai sus:

 • Instalatori autorizați de catre Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
 • Electricieni autorizați de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
 • Sudori autorizați de către Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
 • RTS – responsabil tehnic cu sudura
 • RSL – responsabil cu supravegherea lucrărilor
 • RVT – responsabil cu verificarea tehnică
 • RSVTI – responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
 • RADTI/P/A – Personal tehnic de specialite, responsabil cu avizarea documentației tehnice de instalare / preliminare de montare/instalare / de automatizare

Certificate ISO (Organizaţia Internaţională de Standartizare) eliberate de către S.R.A.C.:

 • SR EN ISO 9001:2008 – sistem de management al calităţii
 • SR EN ISO 14001:2005 – sistem de management de mediu
 • SR OHSAS 18001:2008 – sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
 • CQ: Control tehnic de calitate în construcţii în domeniile: Lucrări şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare, Instalaţii aferente construcţiilor, Reţele termice, Produse pentru construcţii, Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţă – categoria C
 • Personal certificat în domeniul SSM: Sănătate şi securitate în muncă