Ce trebuie să știți despre Poszet SRL

Principala caracteristică a echipei S.C. POSZET S.R.L. este echilibrul dintre membrii săi componenţi.
Cu alte cuvinte, echipa noastră cooptează persoane care pot contribui cu diferite calităţi şi trăsături necesare realizării obiectivelor calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
Eficienţa echipei, indiferent de numărul membrilor, depinde de felul  în care componenţii acesteia interacţionează, se corelează şi se completează comportamental.
Structura organizatorică a societăţii POSZET S.R.L.  este constituită dintr-un număr cât mai redus de trepte ierarhice, care permite transmiterea rapidă şi nedistorsionată a sarcinilor în sens descendent şi a informaţiilor necesare controlului la diferite nivele ierarhice în sens ascendent. 
Activitatea principală a societăţii este execuţia instalaţiilor în construcţii, instalaţii de utilzare gaze naturale, sanitare încălzire şi electrice precum şi mentenanţa lor.