Autorizatii service

Autorizații și atestate

  • Atestat de tip „Be- pentru executarea de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industrial, aeriene și subterane, la tensiune nominală de 0,4 kVeliberat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;
  • Autorizaţie pentru montare, instalare, reparare şi intrţinere, verificări tehnice în utilizare la aparate consumatoare de combustibil, cazane de apă caldă cu P ≤ 400 kW şi cazane de abur de joasă presiune cu debitul nominal Q≤ 0,6 t/h şi Pmax.abur ≤ 0,5 bar, eliberată de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;
  • Autorizaţie pentru activităţi de supraveghere tehnică în utilizare a instalaţiilor / echipamentelor ce intră sub incidenţa Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat aflate în dotarea sau folosinţa deţinătorului/utilizatorului, în conformitete cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR, eliberată de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;
  • Autorizaţie pentru verificarea (la deschidere- închidere) la dispozitive de siguranţă având Pmax ≤ 16 bar, Dn ≤ 150mm, eliberată de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;

Personal atestat si autorizat, care stă la baza autorizațiilor și atestatului de mai sus:

  • Electricieni autorizați de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
  • RSL - responsabil cu supravegherea lucrărilor
  • RVT - responsabil cu verificarea tehnică
  • RSVTI - responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
  • RADTI/P/A – Personal tehnic de specialite, responsabil cu avizarea documentației tehnice de instalare / preliminare de montare/instalare / de automatizare