Autorizatii service

  • ISCIR:
  • Autorizaţie la verificare dispozitive de siguranţă cu Pmax < 16 bar
  • Instalare, montare, reparare şi întreţinere, verificări tehnice în utilizare la aparate consumatoare de combustibil Pmax < 400 kW, PT A1, PT C9
  • RSL, RSVTI
  • ANRE tip Be
  • SR EN ISO 14001:2005
  • ISO 9001:2008