Autorizatii executii

 • ANRE tip EDI (execuţia, verificarea şi revizia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale)
 • ANRE tip Be (executarea de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale)
 • ISCIR:
  • Autorizaţie pentru instalare şi montare aparate consumatoare de combustibil şi cazane de apă caldă cu P < 400 kW; Reparare şi întreţinere, verificări tehnice în utilizare la cazane de apă caldă P < 400 kW, PT C9
  • Autorizaţie pentru instalare, reparare cazane de apă caldă cu 400 kW < P < 5000 kW
  • Autorizaţie pentru instalare, montare cazane de abur şi cazane de apă fierbinte
  • RTS (responsabil tehnic cu sudura)
  • RSL (responsabil cu supravegherea lucrărilor)
  • RSVTI (responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor)
  • RVT (responsabil cu verificarea tehnică)
  • IGSU: Instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor
 • ISO:
  • ISO 9001:2008 (sistem de management al calităţii)
  • SR EN ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu)
  • OHSAS 18001:2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale al organizaţiei)
 • CQ: Control tehnic de calitate în construcţii în domeniile: Lucrări şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare, Instalaţii aferente construcţiilor, Reţele termice, Produse pentru construcţii, Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţă – categoria C
 • SSM: Sănătate şi securitate în muncă